DELTADEL'EBRE

Entorn del Camping

El Delta de l’Ebre és la major zona humida de Catalunya i el segon d’Espanya, després del Parc Nacional de Doñana, amb una superfície aproximada de 320 Km2, on es combinen les reserves naturals, com les llacunes i les platges verges amb els cultius i les poblacions, doncs el seu important paper biològic contrasta amb una considerable població i un no menys considerable pes agrícola.

Constitueix l’hàbitat aquàtic mes important de tot el Mediterrani occidental sent un punt bàsic en els moviments migratoris.

Els ecosistemes del Delta han estat coneguts i estudiats internacionalment des de fa molts anys. Aquí es troben 515 espècies diferents de comunitats vegetals, 260 espècies ornitologiques que representa el 60% de les espècies de tota Europa i un nombre d’exemplars que oscil·la entre 50000 i 100000 segons l’època de l’any.

La principal activitat del Delta és l’agrícola, sent el cultiu de l’arròs la més excel·lent.

La climatologia és la típica de tota l’àrea mediterrània, amb una temperatura mitjana d’uns 18º, sent la temperatura mitjana hivernal de 10º i a l’estiu de 27º. Com a vents són típics a l’hivern, i poc freqüent, mistralenc o cerç, i a l’estiu unes agradables brises marines.

Això és el Delta de l’Ebre en el qual en 1983 es va crear el Parc Natural de Delta de l’Ebre, amb la finalitat de salvaguardar-ho a més d’afavorir el seu desenvolupament.