Precio €
Temp. baja
Temp. media
Temp. alta
2019
(05/04-17/04i ) (22/04-06/06i ) (10/06-20/06i) (24/06 - 04/07i) (25/08-21/09i)
(07/06-09/06i) (05/07-27/07i)
(18/04-21/04i) (21/06 -23/06i) (28/07 - 24/08i)
ESTANCIA MÍNIMA
22,75
24,95
31,00
Adultos
5,30
5,80
7,65
Niños
3,90
4,25
5,40
Tienda
7,40
8,15
9,30
Tienda sup
4,40
4,40
4,40
Coche
4,75
5,20
6,40
Caravana
7,40
8,15
9,30
Moto
4,75
5,20
6,30
Barca
3,70
3,70
3,70
Autocaravana
12,20
13,30
15,70
Luz
4,90
5,00
5,80
Bicicleta
2,20
2,50
3,10
Perro
2.80
3.00
4.00
Visitas adulto
3,60
3,90
4,60
Visitas niños
2,30
2,60
3,10
Park ext esp
8,30
9,30
14,30

Precio por noche: IVA 10% INCLUIDO - Tasa turística no incluida

L'estada minima al camping és l'equivalent a 2 persones , una tenda i un cotxe.
La estancia mínima en el camping es el equivalente a 2 personas, una tienda y un coche.
The minimal stay on the camping is equivalment to 2 persons, one tent and a car.