Preu €
Temp. baixa
Temp. mitja
Temp. alta
2019
(05/04-17/04i ) (22/04-06/06i ) (10/06-20/06i) (24/06 - 04/07i) (25/08-21/09i)
(07/06-09/06i) (05/07-27/07i)
(18/04-21/04i) (21/06 -23/06i) (28/07 - 24/08i)
ESTADA MÍNIMA
22,75
24,95
31,00
Adults
5,30
5,80
7,65
Nens
3,90
4,25
5,40
Tenda
7,40
8,15
9,30
Tenda supl
4,40
4,40
4,40
Cotxe
4,75
5,20
6,40
Caravana
7,40
8,15
9,30
Moto
4,75
5,20
6,30
Barca
3,70
3,70
3,70
Autocaravana
12,20
13,30
15,70
Llum
4,90
5,00
5,80
Bicicleta
2,20
2,50
3,10
Gos
2.80
3.00
4.00
Visites adult
3,60
3,90
4,60
Visites nens
2,30
2,60
3,10
Park ext esp
8,30
9,30
14,30

Precio por noche: IVA 10% INCLUIDO - Tasa turística no incluida

L'estada minima al camping és l'equivalent a 2 persones , una tenda i un cotxe.
La estancia mínima en el camping es el equivalente a 2 personas, una tienda y un coche.
The minimal stay on the camping is equivalment to 2 persons, one tent and a car.